Παραδοσιακά μαχαίρια χρήσης με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό

 

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 8cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 8€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 9cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 13€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 10,5cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 18€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 12,5cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 25€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 13,5cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 30€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 15cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 35€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 18,5cm με Λαβή από Μάυρο Πλαστικό
Τιμή 40€