Παραδοσιακά μαχαίρια χρήσης Με Λαβή απο Ξύλο Ελιάς

 

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 8cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 13€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 9cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 18€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 10,5cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 25€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 12,5cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 30€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 13,5cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 35€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 15cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 40w€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 18,5cm με Λαβή από Ξύλο Ελιάς
Τιμή 45€