Παραδοσιακά μαχαίρια χρήσης Με Λαβή απο Κόκαλο

 

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 8cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 13€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 9cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 18€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 10,5cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 25€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 12,5cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 30€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 13,5cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 35€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 15cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 40€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Χρήσης

Λάμα 18,5cm με Κοκάλινη Λαβή
Τιμή 45€