Βοσκομάχαιρα από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο

 

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 18,5cm από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 150€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 110€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 12,5cm από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 80€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 10,5cm από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 50€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 18,5cm από σούστα - πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 150€