Βοσκομάχαιρα από πομόνα με Λαβή από κέρατο

 

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 80€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 80€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 110€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 110€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm από πομόνα με Λαβή από κέρατο
Τιμή 110€