Βοσκομάχαιρα με Λαβή από κέρατο

 

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 9cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 40€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 10,5cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 50€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 12,5cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 60€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 13,5cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 70€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 15cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 80€

Βοσκομάχαιρo

Λάμα 18,5cm με Λαβή από κέρατο
Τιμή 90€