Παραδοσιακά Μαχαίρια Σαΐτες με Απλή Θήκη

 

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

17cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 35€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

21cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 50€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

24cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 60€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

28cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 70€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

32cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 130€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

36cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 150€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

40cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και με Απλή θήκη
Τιμή 200€