Παραδοσιακά Μαχαίρια Σαΐτες με Ασημένια Θήκη

 

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

22cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και Ασημένια θήκη
Τιμή 150€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

26cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και Ασημένια θήκη
Τιμή 180€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

31cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και Ασημένια θήκη
Τιμή 200€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

35cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και Ασημένια θήκη
Τιμή 350€

Παραδοσιακό Μαχαίρι Σαΐτα

41cm ολόκληρου μαχαιρίου με Λαβή από κόκαλο και Ασημένια θήκη
Τιμή 400€