Βασίλησες από με Λαβή από κέρατο

 

Βασίλησες με Λαβή από κέρατο

 

 

Λάμα 13cm - 15cm - 18,5cm
Τιμή 90€ - 100€ - 120€