Μαχαίρια κυνηγητικά - Γενικής Χρήσης

 

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 13,5cm με Λαβή από ξύλο ελιάς δίκοπο
Τιμή 35€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 13,5cm με Λαβή από ξύλο ελιάς δίκοπο
Τιμή 40€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 16cm με Λαβή από ξύλο ελιάς δίκοπο
Τιμή 45€