Μαχαίρια κυνηγητικά - Γενικής Χρήσης

 

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 12,5cm με Λαβή από ξύλο ελιάς μονόκοπο
Τιμή 35€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 10,5cm με Λαβή από ξύλο ελιάς μονόκοπο
Τιμή 30€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 11,5cm με Λαβή από ξύλο ελιάς μονόκοπο
Τιμή 35€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 14cm με Λαβή από ξύλο ελιάς μονόκοπο
Τιμή 40€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 16cm με Λαβή από ξύλο ελιάς μονόκοπο
Τιμή 45€