Μαχαίρια κυνηγητικά - Γενικής Χρήσης

 

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 14cm με Λαβη από κόκκαλο μονόκοπο
Τιμή 70€

Μαχαίρι κυνηγητικό

Λάμα 16cm με Λαβη από κόκκαλο μονόκοπο
Τιμή 80€