Κυνεγητηκά - Γενικής χρήσης

με Λαβή από δέρμα

δίκοπο

Λάμα 14cm - 16cm
Τιμή 40€ - 45€

με Λαβή από κέρατο δίκοπο

Λάμα 14cm - 16cm
Τιμή 80€ - 120€